Reguli de comportament!

Atentie!!! Excluderea unui sportiv care își reneagă apartenența la o structură sportivă, reprezintă sancțiune disciplinară, care constă în, radierea din evidențele clubului și interzicerea dreptului de a mai participa la activitățile organizate și desfășurate de către aceasta structură sportivă (ONG). Chiar dacă se înscrie la alt club, sportivul care a fost exclus, nu se mai poate înscrie la nicio competiție organizată, de către clubul care a aplicat sanctiunea, in cazul nostru …. CLUBUL SPORTIV SHOGUNUL ORADEA!

Reguli de comportament şi conduită între colegi

1. Între colegi trebuie să existe cooperare şi susţinere reciprocă bazată pe faptul că toţi sportivii sunt mobilizaţi pentru realizarea unor obiective comune.

2. Colegii îşi datorează respect reciproc, consideraţie, dreptul la opinie, eventualele divergenţe, nemulţumiri, apărute între aceştia soluţionându-se fără să afecteze relaţia de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor şi gesturilor inadecvate, manifestând atitudine conciliantă.

3. Între colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, opiniile exprimate să corespundă realităţii, eventualele nemulţumiri dintre colegi să fie exprimate direct, netendenţios.

4. Relaţia dintre colegi trebuie să fie bazată pe recunoaşterea profesională, pe colegialitate şi performanţă

5. În relaţia dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile fiind luate prin consens, manifestându-se deschidere la sugestiile colegilor, admiţând critica în mod constructiv şi responsabil dacă este cazul, să împărtăşească din cunoştinţele şi experienţa acumulată în scopul promovării reciproce a progresului sportiv

6. Evitaţi bârfitorii pentru a nu intra în certuri inutile! Când interlocutorul bârfeşte, stopaţi discuţia; când aveţi ceva de spus, discutaţi faţă în faţă şi nu transmiteţi nimic prin cei dispuşi a funcţiona pe post de “curele de transmisie”

P.S. Partea rea este că…. nu-i puteţi împiedica pe alţii să vă bârfească şi nici să încerce a vă ştirbi reputaţia!

”AVIZ AMATORILOR, dominaţi de răutate şi invidie.!!!”

…..Falşi şi ipocriţi sunt cei care toate le fac cu vorba şi în realitate nu duc nimic la împlinire. ;)!